ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Проектирането и изграждането на красиви зелени кътчета, паркове и градини, изисква много подготовка, специални знания и умения, и добре развито чувство за естетика. Нашите ландшафтни архитекти ще изготвят подробна и детайлна документация за всеки етап и фази на проектиране, съобразявайки се с вашите изисквания и предпочитания. След изграждането на проекта, обикновено има нужда от специална, професионална поддръжка, за което също можете да разчитате на нас, чрез абонаментен договор.

Проектирането и изграждането на красиви зелени кътчета, паркове и градини, изисква много подготовка, специални знания и умения, и добре развито чувство за естетика. Нашите ландшафтни архитекти ще изготвят подробна и детайлна документация за всеки етап и фази на проектиране, съобразявайки се с вашите изисквания и предпочитания. След изграждането на проекта, обикновено има нужда от специална, професионална поддръжка, за което също можете да разчитате на нас, чрез абонаментен договор.

Call Now Button