СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

За бързо и безпроблемно снегопочистване в обектите на нашите частни и корпоративни клиенти, ние извършваме следните дейности, според обстановката и метеорологичните условия:

  • Ръчно снегопочистване;
  • Машинно снегопочистване;
  • Снегопочистване и обезледяване;
  • Снегопочистване и опесъчаване;
  • Снегопочистване и извозване.

За бързо и безпроблемно снегопочистване в обектите на нашите частни и корпоративни клиенти, ние извършваме следните дейности, според обстановката и метеорологичните условия:

  • Ръчно снегопочистване;
  • Машинно снегопочистване;
  • Снегопочистване и обезледяване;
  • Снегопочистване и опесъчаване;
  • Снегопочистване и извозване.
Call Now Button