ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ

Предлагаме качествен и екологично чист контрол над вредителите, насочен към максимално ограничаване размера на техните популации, разпространение и репродуктивни способности. Решаваме проблемите, но не и за сметка на Вашето здраве. За целта използваме препарати от челната листа за безвредните за хората препарати, на Световната здравна организация.

Предлагаме качествен и екологично чист контрол над вредителите, насочен към максимално ограничаване размера на техните популации, разпространение и репродуктивни способности. Решаваме проблемите, но не и за сметка на Вашето здраве. За целта използваме препарати от челната листа за безвредните за хората препарати, на Световната здравна организация.

Call Now Button