ЦЕНИ

За всяка една от услугите, които предлагаме, изискванията и особеностите, начина на организация на бизнеса и пространствата, архитектурата и стила на клиента, са толкова категорично индивидуални, че   справедлива професионална цена може да се даде само след оглед на място и уточняване на всички подробности. Инвестираме своето време и качествени специалисти, които безплатно ще направят необходимия оглед и ще изготвят ценово предложение, конкретно за Вас.

Call Now Button