ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА

Техническата поддръжка е необходимост и се налага като дейност във всяка сграда, офис, помещение. Изгарят ел. крушки, чупят се столове, ежедневно нещо се поврежда и трябва „леко да се пипне“. Всъщност това е една сериозна услуга, чиято основна цел е да гарантира правилното функциониране на сградните системи, чрез превантивна и корективна поддръжка. Процесите включват планирани посещения на база предварително изготвен годишен план за превенция, съобразен с предписанията на производителите, строителите и добрите практики в сектора, също и корективни посещения при извънредни ситуации, нужда от ремонт и поддръжка.

Техническата поддръжка е необходимост и се налага като дейност във всяка сграда, офис, помещение. Изгарят ел. крушки, чупят се столове, ежедневно нещо се поврежда и трябва „леко да се пипне“. Всъщност това е една сериозна услуга, чиято основна цел е да гарантира правилното функциониране на сградните системи, чрез превантивна и корективна поддръжка. Процесите включват планирани посещения на база предварително изготвен годишен план за превенция, съобразен с предписанията на производителите, строителите и добрите практики в сектора, също и корективни посещения при извънредни ситуации, нужда от ремонт и поддръжка.

Call Now Button