АБОНАМЕНТНО
ПОЧИСТВАНЕ

Това е най-широко застъпената услуга в HCS. Популярността й се дължи на факта, че улеснява максимално клиентите, като освобождава и насочва усилията им към важните неща в тяхната работа. Ние изцяло поемаме ангажиментите към ежедневното почистване,  необходимите препарати, оборудване, хигиенисти и доставката на консумативи.

Старателната поддръжка на отлична хигиена, свежест и чистота, създава комфортна атмосфера, което се цени и от служителите, и от бизнес партньорите, и само по себе си е ключ към успеха, независимо дали говорим за бизнес, или за личностно развитие. Абонаментното почистване може да бъде ежедневно, два или три пъти седмично и т.н. Периодичността се консултира от почистващата фирма, но се избира от клиента.

Ето някои от основните предимства на абонаментното почистване:

 • Когато работите с абонаментен план и професионална фирма за почистване, тя оптимизира максимално процеса, така че чистотата да бъде непрекъснато на високо ниво, с оптималния брой служители и часове труд. Това снижава разходите Ви, като в същото време повишава нивото на хигиената. Гостите, Вашите служители и клиенти, ще се чувстват приятно в комфортна и чиста среда;
 • Вашите ангажименти към почистващия персонал, към техните отпуски, болнични и други проблеми, ще отпаднат. Почистващата фирма има отговорност да осигурява договорения персонал и хигиена, независимо от обстоятелствата;
 • В HCS основен приоритет е корпоративната сигурност и контрола върху качеството на извършената услуга. Можете да бъдете спокойни за вещи, документи, информация. Съблюдаваме конфиденциалност и сме надежден партньор;
 • Всички дейности по почистване се извършват изцяло с професионални машини и препарати, от обучени специалисти. Това гарантира отличен резултат.

Дейностите, които най-често се извършват при абонаментни почиствания са:

 • Машинно почистване на меки подови настилки с прахосмукачка;
 • Измитане/прахосмукиране на твърди подови настилки;
 • Измиване на твърди подови настилки с подходящите професионални препарати за конкретната повърхност;
 • Забърсване на прах от офис мебели, техника и оборудване;
 • Събиране и изхвърляне на отпадъци;
 • Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с хигиенни консумативи на санитарните възли;
 • Почистване на кухненските помещения;
 • Повишено внимание към входните части – почистване на локални замърсявания;
 • Оборка на прилежащи площи, паркинг, алеи;
 • Почистване на асансьори;
 • Поливане на цветя и др.

*Абонаментното почистване е специфична, индивидуална услуга към всеки клиент. Договарят се всички дейности, които Възложителя сметне за необходими.

Това е най-широко застъпената услуга в HCS. Популярността й се дължи на факта, че улеснява максимално клиентите, като освобождава и насочва усилията им към важните неща в тяхната работа. Ние изцяло поемаме ангажиментите към ежедневното почистване,  необходимите препарати, оборудване, хигиенисти и доставката на консумативи.

Старателната поддръжка на отлична хигиена, свежест и чистота, създава комфортна атмосфера, което се цени и от служителите, и от бизнес партньорите, и само по себе си е ключ към успеха, независимо дали говорим за бизнес, или за личностно развитие. Абонаментното почистване може да бъде ежедневно, два или три пъти седмично и т.н. Периодичността се консултира от почистващата фирма, но се избира от клиента.

Ето някои от основните предимства на абонаментното почистване:

 • Когато работите с абонаментен план и професионална фирма за почистване, тя оптимизира максимално процеса, така че чистотата да бъде непрекъснато на високо ниво, с оптималния брой служители и часове труд. Това снижава разходите Ви, като в същото време повишава нивото на хигиената. Гостите, Вашите служители и клиенти, ще се чувстват приятно в комфортна и чиста среда;
 • Вашите ангажименти към почистващия персонал, към техните отпуски, болнични и други проблеми, ще отпаднат. Почистващата фирма има отговорност да осигурява договорения персонал и хигиена, независимо от обстоятелствата;
 • В HCS основен приоритет е корпоративната сигурност и контрола върху качеството на извършената услуга. Можете да бъдете спокойни за вещи, документи, информация. Съблюдаваме конфиденциалност и сме надежден партньор;
 • Всички дейности по почистване се извършват изцяло с професионални машини и препарати, от обучени специалисти. Това гарантира отличен резултат.

Дейностите, които най-често се извършват при абонаментни почиствания са:

 • Машинно
 • почистване на меки подови настилки с прахосмукачка;
 • Измитане/прахосмукиране на твърди подови настилки;
 • Измиване на твърди подови настилки с подходящите професионални препарати за конкретната повърхност;
 • Забърсване на прах от офис мебели, техника и оборудване;
 • Събиране и изхвърляне на отпадъци;
 • Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с хигиенни консумативи на санитарните възли;
 • Почистване на кухненските помещения;
 • Повишено внимание към входните части – почистване на локални замърсявания;
 • Оборка на прилежащи площи, паркинг, алеи;
 • Почистване на асансьори;
 • Поливане на цветя и др.

*Абонаментното почистване е специфична, индивидуална услуга към всеки клиент. Договарят се всички дейности, които Възложителя сметне за необходими.

Call Now Button